Tin tức mới nhất
11 / 4 / 2015
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TÀI KHOÁ 2014
Tài liệu ĐHCĐ tài khoá 2014 ...
28 / 3 / 2015
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5 ...
7 / 2 / 2015
Đoàn thanh niên công ty phát quà từ thiện nhân dịp tết cổ truyền 2015
Đoàn thanh niên công ty phát quà từ thiện nhân dịp tết cổ truyền 2015 ...
21 / 7 / 2014
TB: Ngày GDKHQ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2013
Ngày 17/07/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 731/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã CK: SC5) như sau: ...
14 / 4 / 2014
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Tài Khóa 2013
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Tài Khóa 2013 ...
12 / 4 / 2014
Thông báo ứng viên được đề cử, ứng cử vào chức danh Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ III (2014 -2018)
Theo thông báo của Công ty vào ngày 20/03/2013 được gửi đến từng cổ đông Công ty, đăng trên Website www.sc5.vn, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT & BKS. Qua 21 ngày, kể từ ngày Công ty gửi thông báo tới tất cả cổ đông đến ngày cuối cùng để nhận hồ sơ ứng cử là 10/04/2014, Công ty đã nhận được các hồ sơ ứng cử như sau: ...
Banner Quảng cáo
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
137, Lê Quang Định , Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM
T: (08) 62 583 425 - Fax: (08) 62 583 426

Website xem tốt nhất với Internet Explorer 6.x trở lên và độ phân giải 1024x768