Tin tức mới nhất
21 / 7 / 2014
TB: Ngày GDKHQ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2013
Ngày 17/07/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 731/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã CK: SC5) như sau: ...
14 / 4 / 2014
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Tài Khóa 2013
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Tài Khóa 2013 ...
12 / 4 / 2014
Thông báo ứng viên được đề cử, ứng cử vào chức danh Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ III (2014 -2018)
Theo thông báo của Công ty vào ngày 20/03/2013 được gửi đến từng cổ đông Công ty, đăng trên Website www.sc5.vn, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT & BKS. Qua 21 ngày, kể từ ngày Công ty gửi thông báo tới tất cả cổ đông đến ngày cuối cùng để nhận hồ sơ ứng cử là 10/04/2014, Công ty đã nhận được các hồ sơ ứng cử như sau: ...
21 / 3 / 2014
MẪU GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
MẪU GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ...
21 / 3 / 2014
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ III (2014-2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ III (2014-2018) ...
21 / 3 / 2014
THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOÁ 2013
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013. ...
Banner Quảng cáo
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
137, Lê Quang Định , Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM
T: (08) 62 583 425 - Fax: (08) 62 583 426

Website xem tốt nhất với Internet Explorer 6.x trở lên và độ phân giải 1024x768